Przykład sprawozdania z praktyk studenckich

Pobierz

Opole Opinia o przebiegu praktyk studenckich w oddziale integracyjnymMała fotorelacja z wycieczki rowerowej, Energylandii oraz spływu kajakowego W dniu 23.05.2022 r. na hali Mosir-u odbył się Szkolny Turniej Piłki Koszykowej W dniu 23.05.2022 r. na Hali Sportowej Mosir przy ul.Hallera 14A o godzinie 8.00 odbędzie się Turniej Piłki Koszykowej dla uczniów ZS 4SPRAWOZDANIE z odbycia praktyk studenckich Nazwisko i imię Nr albumu Rok i kierunek studiów Nazwa i adres jednostki, w której odbywana była praktyka Termin odbywania praktyki od ………………do…………….. Umiała nawiązać kontakt nie tylko z młodzieżą ale i Gronem Pedagogicznym.. Poniżej przedstawiono fragmenty z uchwały RW dotyczące praktyk.2.. Umiała nawiązać kontakt z uczniami i pracownikami ośrodka.. Informacje o zakładzie pracy, w którym realizowano praktykę Rodzaj Zak ładu ( produkcyjny, badawczy itp.) Zakres dzia łalności (zakres produkcji, rodzaj prowadzonych badańitp.). Skonstruuj stronę tytułową.. Nazwisko: …………………………2 WERYFIKACJA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA UZYSKANYCH W WYNIKU ODBYTEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ DOKONANA PRZEZ PRACODAWCĘ Proszę ocenić w skali od 1do 5: (1 - oznacza bardzo źle, 5 - bardzo dobrze) Wiedzę: 1. adekwatność wiedzy do wykonywanej praktyki zawodowejKatowice, data złożenia sprawozdania 1.. 2.Dla osób, które są szczere i podeszły odpowiedzialnie do sytuacji przedstawiamy przykład sprawozdania z praktyki zawodowej..

Własne wnioski z przebiegu praktyki .

Białystok Opinia o przebiegu praktyki pedagogicznej ciągłej Agnieszka Szymonik.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.Uważam, iż praktyka w ………………………………………………………………….. W sprawozdaniu (na dwie, trzy strony lub więcej) piszemy generalnie czego student się nauczył i czym się wykazał (ale to na podstawie sprawozdania oceni pełnomocnik).. Miałam okazję z bliska dokładnie przyjrzeć się pracy nauczyciela w szkole i strukturze szkoły.. powyższych wytycznych w swoim sprawozdaniu z .Oto przykład, w jaki sposób może być wypełniona karta praktyk - oczywiście zawarte w niej informacje powinny odpowiadać faktycznym umiejętnościom ;) : 1) OPIS NABYTEJ WIEDZY: W wyniku odbytej praktyki: • Posiadam wiedzę na temat obowiązujących w miejscu praktyki przepisach BHP.. Skonstruuj stronę tytułową.. Powinna znajdować się na niej kolejno, nazwa uczelni z konkretnym kierunkiem wydziału.Proszę wykazać, które z czynności z powyższego Przebiegu Praktyk odpowiadają poniższym efektom kształcenia (wypełnia student i w każdym przypadku podaje co najmniej trzy).. Ocena ogólna praktyki: bardzo dobraPraktykantka uczestniczyła także w różnych formach sprawdzania wiedzy uczniów (prace domowe, aktywność na lekcji, klasówki).. Pierwszą rzeczą, którą widzi osoba sprawdzająca jest strona tytułowa..

Żywiec Ocena praktykantki Monika Ratajczak.

Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Dla każdego kierunku studiów obowiązuje kierunkowe sprawozdanie z praktyk studenckich, których wzory stanowią załączniki o numerach od 1 do 9 dołączonych do niniejszego regulaminu.. Odbycie przez studenta praktyki zakład pracy potwierdza w zaświadczeniu wydawanym na żądanie studenta.. Przebieg praktyki Wydział/y Zak ładu Pracy, w którym odbywano praktykę Opis merytoryczny wykonywanych prac 3.2 3.. Opiekun praktyki: (imię i nazwisko) (stanowisko) (nr telefonu)Opis działań i zakres obowiązków podejmowanych przez studenta w toku praktyki.. Opis metod jakimi posługują się pracownicy etatowi przy wypełnianiu obowiązków.. Umiejętność wyróżniania oraz obserwowania zjawisk i procesów w organizacji a także dokonywania ich opisu, analizy i interpretacji z zastosowaniem .Przykładowa opinia z przebiegu praktyki pedagogicznej w przedszkolu Magdalena Furtak..

Moim opiekunem prowadzącym praktykę była [uzupełnij].

2 CZĘŚĆ B - WYPEŁNIA STUDENT Imię: ……………………….… Sopot, dnia: ………….……….. Sprawozdanie z przebiegu praktyk poleca 84% 1462 głosów Treść Grafika Filmy Komentarze Praktykę studencką odbyłam w Urzędzie Miasta i Gminy w [uzupełnij], w terminie [uzupełnij].. Pani.. potrafi nawiązać dobry kontakt z młodzieżą, wzbudziła sympatię wśród uczniów.. Sprawozdanie sporządza i podpisuje student.. W wymiarze 120 godzin.. • Zapoznałam się z zagrożeniami wypadkowymi .Odbywająca praktykę studencką imię i nazwisko dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana i zaangażowana w swoją pracę.. Podczas 90 godzinnych praktyk prowadziłam i hospitalizowałam lekcje w klasach: I, II i III.Pani Klaudia Skrzyńska-Szczechowicz dała się poznać jako osoba solidna, zdyscyplinowana, zaangażowana, wykazująca wysoką kulturę osobistą i empatyczna.. Sprawozdanie z praktyki kierunkowej (treść sprawozdania, podpis studenta) 3.. Potwierdzenie odbycia praktyki przez opiekuna z ramienia przedsiębiorstwa (treść potwierdzenia, pieczęć firmowa i podpis opiekuna z ramienia przedsiębiorstwa) Praktyka odbyła się na podstawie umowy o pracę.Teraz po kolei dowiesz się, jak może wyglądać przykładowe sprawozdanie z praktyk.. Objętość sprawozdania nie powinna przekraczać 1 strony.Sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowych przez studentów studiów stacjonarnych I stopnia kierunków: ekonomia i zarządzanie w roku akademickim 2010/2011 1 Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Sprawozdanie z realizacji studenckich praktyk zawodowychZakładowy opiekun praktyk lub inna wyznaczona przez zakład pracy osoba podpisuje sprawozdanie z odbytej praktyki oraz wypełnia Kartę Oceny Stażysty Uczelni..

Ocena za sprawozdanie jest jedną ze składników oceny za praktykę.

Nawet jeśli Twoje sprawozdanie zajmie niewiele miejsca (może tylko jedną stronę), warto poświęcić parę minut na elegancką i profesjonalnie wyglądającą oprawę dokumentu.str.. Opisowa ocena studenta przez opiekuna praktyki w placówce: .Sprawozdanie z praktyki studenckiej Do zaliczenia praktyki wymagane jest złożenie, oprócz zaświadczenia o odbytej praktyce, wystawionego przez instytucję, gdzie była ona realizowana, sprawozdania z praktyki.. Umiejętność jak i wiedza wyniesiona z tegorocznych praktyk, na pewno w przyszłości ułatwi mi pracę w przedszkolu.. Z uwagą przyjmowała wszelkie spostrzeżenia oraz wskazówki i stosowała je w kolejnych etapach praktyki.. Niniejsza umowa zawarta zostaje na czas nieokreślony.. była zarówno nowym jak i ciekawym doświadczeniem w moim życiu.. Zapoznałam praktykanta z .SPRAWOZDANIE Z PRAKTYK STUDENCKICH W dniach od 10.05.2010 do 28.05.2010 odbywałam praktyki studenckie w Szkole Podstawowej im.. Plik z chomika: monisia012Plik Sprawozdanie ze studenckich praktyk zawodowych.doc na koncie użytkownika asia0491 • folder Praktyki studenckie • Data dodania: 25 paź 2012.. Nawet jeśli Twoje sprawozdanie zajmie niewiele miejsca (może tylko jedną stronę), warto poświęcić parę minut na elegancką i profesjonalnie wyglądającą oprawę dokumentu.Teraz po kolei dowiesz się, jak może wyglądać przykładowe sprawozdanie z praktyk..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt