Wpisz właściwe zaimki dzierżawcze w bierniku ich mag freundin

Pobierz

Zaimek zwrotny, wraz z przyporządkowanym mu czasownikiem, wyraża, że podmiot wykonał daną czynność na samym sobie.. Lubię moją przyjaciółkę, mojego przyjaciela Odpowiedź na zadanie z Welttour Deutsch 2.. Zagadnienia gramatyczne staraliśmy się wytłumaczyć w przejrzysty sposób, dlatego większość problemów umieszczono w tabelach, podano przykłady użycia w zwrotach i zdaniach.. Jak wspominałam we wpisie o Nominativie i Akkusativie bardzo nie lubię używać polskich nazw przypadków na niemieckie przypadki, ale wiem też, że sporo osób szuka haseł typu "niemiecki biernik", więc dziś zdecydowałam się na łączony tytuł.Zaimki dzierżawcze - w funkcji zaimka przymiotnego.. To dopełnienie wyrażone jest często w bierniku.formie, wystarczy wstawić w miejsce dein-odpowiedni do rodza-ju, przypadka i liczby zaimek dzierżawczy.. 1. ich: 2. du: 3. er: 4. sie 5. es: 6. wir: 7. ihr: 8. sie/Sie Balkon Terrasse… Zaimki dzierżawcze w bierniku:1.. Kliknięcie na którekolwiek z zagadnień spowoduje dalsze rozwinięcie i prowadzi do ćwiczeń, dotyczących konkretnego zagadnienia gramatycznego.theirs - ich.. Zadanie jest bardzo łatwe!Wpisz właściwe zaimki dzierżawcze.. W języku angielskim istnieją również zaimki dzierżawcze w funkcji zaimka przymiotnego, zastępującego całe wyrażenie przymiotnikowe (przymiotnik + rzeczownik): mine (mój, moja, moje moi, moje) ours (nasz, nasza, nasze nasi, nasze) yours (twój, twoja, twoje twoi, twoje)Poniżej prezentuję tabele odmiany zaimków dzierżawczych (Possessivpronomen) w języku niemieckim.Podane zostały odmiany we wszystkich rodzajach i przez wszystkie przypadki..

Wstaw zaimki dzierżawcze w odpowiedniej formie: 1.

Liczba mnoga.Jak zamieniać rzeczowniki na zaimek osobowy w bierniku 2018-02-05 20:47:10 Niemiecki 1 klasa gim.. Prawidłowe wykonanie ćwiczenia polega na uzupełnieniu zdań właściwymi zaimkami osobowymi - wybierz formę odpowiednią pod względem gramatycznym.Przykłady użycia zaimka dzierżawczego w celowniku Er hilft meinem Vater.. Po gimnazjum 1.. (Pomagamy naszej mamie.). Zwróć uwagę na różnice w języku polskim i niemieckim.. Tak wygląda deklinacja zaimków osobowych i dzierżawczych w bierniku: Zaimki osobowe: Nominativ.. Odmieniając się przez przypadki dostają określone końcówki, które są identyczne, jak te z odmiany rodzajnika określonego Zaimki dzierżawcze mogą albo występować przed rzeczownikiem (Possesivartikel), albo mogą zastępować rzeczownik (Possesivpronomen).Wpisz zaimki dzierżawcze w odpowiednich formach: 1 .. Mówiąc inaczej, też podlegają deklinacji.. Wiele czasowników potrzebuje dopełnienia, które uzupełnia sens zdania.. W najnowszej terminologii gramatycznej w języku niemieckim zaimki dzierżawcze określa się również rodzajnikami dzierżawczymi.. Znajdź odpowiedź na Twoje pytanie o Wpisz właściwe zaimki dzierżawcze w bierniku.. Pod tabelkami umieściłem także kilka linków do ćwiczeń na odmianę zaimków dzierżawczych oraz jedno z ćwiczeń także bezpośrednio w poście, abyście nie musieli latać po innych stronach i szukać czegoś .Zakładka ćwiczenia to obszerny zestaw ćwiczeń gramatycznych i leksykalnych, podzielony według zagadnień w spisie treści: rodzajnik, rzeczownik, zaimek, przyimek, przymiotnik, czasownik, składnia, czasy..

Wpisz właściwe przymiotnik dzierżawcze (possessive adjectives) Exercise 2.

Zaimki osobowe: Akkusativ.Jeśli chcesz perfekcyjnie nauczyć się przynajmniej jednego języka obcego lub nawet więcej, zajrzyj do mojego e-booka pod tytułem "Zostań poliglotą".Opisałam w nim moje wieloletnie doświadczenie w nauce języków obcych oraz podałam wiele praktycznych porad i wskazówek, w jaki sposób uczyć się efektywnie.Zaimki dzierżawcze używamy do określenia przynależności.. Użyliśmy wytłuszczeń i kolorów, by w sposób jak najbardziej zrozumiały wytłumaczyć zawiłe zagadnienia gramatyczne.Zaimek dzierżawczy informuje o tym, czyja jest dana rzecz, do kogo należy, kto jest jej właścicielem (mój pies - mein Hund, twoje auto - dein Auto, jej fryzura - ihre Frisur, jego buty - seine Schuhe itp.).. a) er b) es c) ihm d) ihn 4) Das Obst ist gesund.W dzisiejszym wpisie zajmę się tematem Zaimki osobowe w bierniku (Akkusativie).. Liczba pojedyncza.. Końcówki zaimków dzierżawczych w liczbie pojedynczej są takie same jak końcówki .Zaimki dzierżawcze w języku niemieckim w mianowniku - ćwiczenie interaktywne.. Czasami w zdaniu znajduje się jeszcze jeden rzeczownik w mianowniku, np. z czasownikiem sein: Der Mann ist mein Freund..

2013-02-06 17:46:15Zaimki dzierżawcze w niemieckim deklinują się.

1 Wstaw zaimki dzierżawcze odnoszące się do osób, o których jest mowa w zdaniach .Opublikowany in category Język niemiecki, 11.10.2020 >> .. Reforma 2019Kliknij tutaj, aby dostać odpowiedź na pytanie ️ Wpisz właściwe zaimki dzierżawcze w mianowniku.. Wpisz właściwe zaimki dzierżawcze (possessive pronouns).Wpisz do zdan odpowiednie zaimki dzierżawcze i osobowe w mianowniku oraz bierniku1.Marco mag Musik.. (Ona daje książkę swojemu przyjacielowi.). Uwaga!. ".W języku niemieckim odmieniamy je tak samo, jak rodzajnik nieokreślony ein.W języku polskim oprócz form mój, twój, jego, jej, nasz, wasz, ich stosowany jest zaimek swój, który zastępuje .Wpisz właściwe końcówki przymiotników.. Wpisz rodzajnik określony,nieokreślony lub zaimek dzierżawczy .. Uwaga!. Jeżeli do zaimka dzierżawczego euer dodajemy końcówki odmiany, traci on -e przed r, np.: eure Mutter, euren Vater, mit eurem Auto.. Ich und .. Freundin Du und .. Name Er und …Akkusativ odmiana - zaimki osobowe i dzierżawcze w bierniku niemieckim.. Polski zaimek "się" przybiera identycznie formy dla każdej osoby.Niemieckie zaimki osobowe przypominają swoje polskie odpowiedniki - jednak zwróć uwagę na trzecią osobę liczby mnogiej ("sie" i "Sie") - tutaj wstępują pewne różnice..

Z podanych wyrazów ułóż zdania.Zaimki osobowe w bierniku - Test.

(W mojej szkole mam dobre oceny.).


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt